Din självkänsla- något att luta sig mot.

Att träna upp sin självkänsla är en vinst i alla sammanhang, allt du gör påverkas av hur vältränad och bra din självkänsla är.Den hjälper dig att vara medveten om ditt eget värde oavsett vad du presterar eller hur du ser ut. Det är lätt att förväxla självförtroende och självkänsla, mest för att när självförtroendet är på topp så är det lätt att tycka om sig själv också.

Ibland drabbas vi, både av egna val och av sådant vi inte kan påverka. Är då inte självkänslan tränad för att möta svårigheter så kan vi tappa tron på oss själva. Då gör vi ibland saker som vi får ångra på ett eller annat sätt. Det är alltså en bra investering att stärka och träna sin självkänsla precis som du stärker och tränar din kropp.

Att stärka sin självbild och sin självkänsla är att ta sig själv på allvar.  Det blir lättare att inte bry sig om vad alla andra säger och gör och att följa sitt hjärta och sin egen väg.
Några enkelt att börja med:

Uppmärksamma de saker du gör bra under en dag- skriv gärna ner dem, då kan du gå tillbaka en dag som inte har varit så bra. Vi har väldigt lätt att komma ihåg negativa saker och mycket svårare att komma ihåg det positiva.

Om du tränar på detta under en tid så blir det lättare och lättare att hitta något bra, du tränar hjärnan till positivt tänkande.

När du börjar försök att ignorera de sämre händelserna. De kan du komma till senare.

Skriv ner tre ( eller fler) bra saker som du gjort under dagen. Försök att göra detta under två veckor.

Därefter lägger du till att skriva ner någonting du lärt dig, fortsätt med att skriva tre saker du gjort bra. Det gör ingenting om det är liknande saker.

Gör detta tills du känner att du automatiskt hittar det positiva i det du gör samt att du letar efter nya saker att lära dig. Då utvecklas du hela tiden.

De flesta märker om de slutar skriva i sin “bra-bok” att de faller tillbaka i missnöje och negativa tankar. Då är det dags att ta fram boken igen! Lycka till!

 

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *