Strategisk hälsosutveckling

Ett framtidens företag representerar en organisation med kreativa, kompetenta och motiverade människor. Ett företag som tar tillvara på individen och dess färdigheter och ser till att trivseln står i fokus. Genom att stärka det friska och se till helheten på arbetsplatsen – från organisationsnivå till individnivå – stärks hela företaget. Målet är att få ett välmående företag, där bland annat hälsopolicys genomsyrar all verksamhet. Linda har flera års erfarenhet av strategisk hälsoutveckling av arbetsplatser. Hon coachade 2001 Sveriges Friskaste företag Plast Ab Orion i Anderstorp.

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *