Strategisk hälsoutveckling

Ett framtidens företag representerar en organisation med kreativa, kompetenta och motiverade människor. Ett företag som tar tillvara på individen och dess färdigheter och ser till att trivseln står i fokus. Genom att stärka det friska och se till helheten på arbetsplatsen – från organisationsnivå till individnivå – stärks hela företaget. Målet är att få ett välmående företag, där bland annat hälsopolicys genomsyrar all verksamhet. Linda har flera års erfarenhet av Strategisk hälsoutveckling av arbetsplatser. Bland annat coachade hon Sveriges Friskaste företag 2001,  Plast Ab Orion i Anderstorp.

Den attraktiva arbetsplatsen
– ser medarbetaren som företagets viktigaste resurs
– arbetar strategiskt med personalfrågor
– ger möjlighet till personlig utveckling
– skapar förutsättningar för att medarbetarna ska må bra

Medarbetaren på den attraktiva arbetsplatsen
– är välmående
– trivs
– tar hand som sin hälsa
– känner att arbetsuppgifterna är meningsfulla

Exempel på Strategisk hälsoutveckling:
Dokumentation och framtagande av hälsopolicys som genomsyrar hela verksamheten.
Utbildningar som exempelvis Hälsofrämjande ledare och Hälsoinspiratörer
Föreläsningar
Kom-igång-grupper inom olika områden
Happenings
Nätverkande

Comments are closed.