Coaching och Mental träning

Coaching
Att lyckas med förändringar kan ibland vara svårt. Vill du komma igång med att förändringsarbete finns hjälp att få. Vi erbjuder grupper och individer coaching samt upplägg för att få en långsiktig förändring. Coaching utvecklar dig som person. Du kan med hjälp av coachens frågor hitta dina egna resurser och skaffa dig mod att utveckla dem.

Coachens roll är att vara understödjande och ge dina tankar en knuff när de hamnar i gamla hjulspår. Som coach vill jag att andra ska lyckas! Ibland används ordet coach som tränare, rådgivare. Det är inte den professionella coachens roll utan att låta klienten själv hitta sina resurser och använda dem.

Vill du utvecklas i din sport eller i ditt arbete eller helt enkelt få bättre struktur på ditt liv?Genom coaching får du en djupare självbild och större möjlighet att påverka kvaliteten på ditt liv. Att lära känna sig själv, ta hand om sig själv och hitta sina egna drivkrafter är nyckeln till ett bättre liv.I dagens samhälle har vi många olika saker som måste tas om hand och det kan vara lätt att tappa fokus och låta sig ryckas med. Det går inte att springa på alla bollar!

Mental träning

Mental träning är grunden för att lära känna sig själv, att systematisk arbeta med att stärka sin självkänsla och självförtroende.Fysisk och Mental avslappning hjälper dig att fokusera bättre på dina uppgifter och att snabbare återhämta dig efter en tuff period. Du kommer att känna att du orkar mer och känner dig klarare i tanken.

Maria arbetar efter grunderna från SLH, Skandinaviska Ledarhögskolan med Lars-Eric Uneståhl som grundare.

Erbjudanden:

Coaching för idrottare- föreläsning

En-dags utbildning.

Mental träning/ coacha dig själv- grundkurs- olika ämnen.

 

Comments are closed.